CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII jest miejscem, w którym zespół doświadczonych specjalistów oferuje konkretną pomoc:


 • w przezwyciężaniu kryzysów życiowych, małżeńskich, rodzinnych  i zawodowych
 • w trudnościach w relacjach z osobami bliskimi
 • w trudnościach w nawiązaniu i utrzymaniu relacji  partnerskich
 • w problemach wynikających z niskiej samooceny i braku pewności siebie
 • w zaburzeniach nerwicowych, stanach lękowych i depresyjnych
 • w problemach związanych z uzależnieniami i współuzależnieniem
 • w leczeniu zaburzeń odżywiania
 • w problemach psychoseksualnych
 • w chorobach psychosomatycznych
 • w radzeniu sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

Pomagamy rodzinom, osobom dorosłym, młodzieży, dzieciom -wszystkim tym,  którzy chcą przezwyciężyć swoje trudności i żyć w sposób bardziej świadomy twórczy, satysfakcjonu


* NOWE USŁUGI w CPPIP!

 • Testowa diagnoza  osobowości i funkcji poznawczych (młodzież, dorośli)
 • Pomoc psychologiczno-kanoniczna (w kontekście nieważności małżeństw)

 

*  SUPERWIZJA w CPPIP

Psycholodzy potrzebujący wsparcia zawodowego a także przygotowujący się do certyfikatu psychoterapeuty  mogą korzystać z   superwizji indywidualnej u mgr Iwony Giszczak-Koczberskiej, która posiada status superwizora aplikanta Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatryczn