Psychoterapia indywidualna – regularne, 50 minutowe, cotygodniowe spotkania z psychoterapeutą:

  • Psychoterapia krótkoterminowa – cykl ok. 20 spotkań skoncentrowanych na rozwiązaniu konkretnych problemów osobistych,
  • Psychoterapia długoterminowa - trwająca co najmniej rok praca z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń nerwicowych, osobowości, depresji, lęku, zaburzeń psychosomatycznych, ukierunkowana na głębsze poznanie siebie poprzez zrozumienie   przyczyn swoich trudności i rozpoznanie nawykowych  niekorzystnych  mechanizmów radzenia sobie z problemami emocjonalnymi i życiowymi . Celem psychoterapii jest zwiększenie satysfakcji z życia poprzez zmianę funkcjonowania oraz przejęcie kontroli nad własnym życiem.