GRUPA TERAPEUTYCZNA przeznaczona jest dla osób które:

 • mają problem w relacjach interpersonalnych
 • nie potrafią wyrażać swoich potrzeb i uczuć
 • trudno im wyznaczać granice w kontaktach  z innymi
 • odczuwają brak wiary w siebie
 • pragną poznać siebie i zmienić swój styl funkcjonowania

 

Założeniem psychoterapii grupowej jest przekonanie , że problemy psychologiczne mają swe źródło w relacjach z ludźmi i się w tych relacjach ujawniają.Dlatego indywidualne  trudności są widoczne i przeżywane także w grupie terapeutycznej, w relacjach z uczestnikami grupy, z terapeutą.

 

Grupa terapeutyczna stwarza więc warunki do:

 • uświadomienia sobie własnych wzorców tworzenia relacji z ludźmi -czyli jak Twoja historia osobista odzwierciedla sie  w ważnych dla ciebie relacjach
 • poznawania nawykowych sposobów myślenia, przeżywania, zachowania
 • uswiadomienia sobie konsekwencji swojego funkcjonowania
 • ćwiczenia nowych, bardziej skutecznych sposobów budowania relacji, rozwiazywania konfliktów itd
 • zwiększania obszaru wolności w relacjach poprzez większą świadomość swojego wpływu

 

a także daje szansę na:

 • spotkanie ludzi którzy udzielą ci wsparcia
 • lepsze poznanie swoich mocnych stron
 • wzrost poczucia własnej wartości