Psychoterapia małżeńska i par – praca z osobami przeżywającymi trudności w związku; celem spotkań jest diagnoza przyczyn trudności i praca nad poprawieniem jakości relacji poprzez lepsze zrozumienie siebie i swojego partnera a także na czym opiera się dobry związek.