Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

  • diagnoza przyczyn problemów (rozwojowych, emocjonalnych, w zachowaniu, w relacjach) dzieci i młodzieży
  • pomoc w ich rozwiązywaniu i przekraczaniu.