Psychoterapia rodzin – praca terapeutyczna koncentruje się na diagnozie problemów utrudniających funkcjonowanie całej rodziny lub poszczególnych jej członków oraz na zmianie destrukcyjnych wzorców funkcjonowania. Zmiany mogą dotyczyć:

  • Sposobu komunikacji
  • Zasad obowiązujących w rodzinie
  • Pełnienia ról w rodzinie
  • Granic miedzy poszczególnymi członkami rodziny
  • Kontaktów z rodzinami pochodzenia
  • Celów i sposobów wychowania dzieci
  • Sposobów rozwiązywania konfliktów itd.