Terapeutyczny Warsztat Pracy z Ciałem

 

Funkcjonowanie naszego ciała odzwierciedla nasz stan psychiczny.

Napięcia i blokady w ciele są odbiciem naszych konfliktów wewnętrznych, urazów i  zahamowań pochodzących zwykle z naszego dzieciństwa.

Sztywne, napięte ciało jest źródłem cierpienia.

Napięcia w ciele ograniczają możliwość odczuwania potrzeb i wyrażania emocji, uniemożliwiają  swobodne poruszanie się, wpływają na nasze myślenie i odbiór świata.

Praca z ciałem jest skuteczną metodą docierania do przyczyn istniejących napięć, , uwalniania zablokowanej energii i wyrażania stłumionych uczuć i pragnień.

Analiza wypartych konfliktów, uwolnienie stłumionych uczuć, zredukowanie chronicznych napięć mięśniowych ma na celu zwiększenie zdolności do przezywania przyjemności,  radości i  satysfakcji.

Celem pracy z ciałem jest przywrócenie zdrowia, swobody,  witalności,   radości.

 

Warsztat oparty jest na bioenergetycznej koncepcji pracy z ciałem A. Lowena i terapii Gestalt.

 

Warsztat przeznaczony jest dla Ciebie, jeśli  czujesz  się napięty i zablokowany, trudno Ci podążać za swoimi pragnieniami,  cieszyć życiem, seksem itd. a chcesz:

 • rozpoznać przyczyny napięć i zahamowań, które  blokują Twoją energię życiową, utrudniają realizację potrzeb, podejmowanie decyzji, realizacje celów
 • zwiększyć swobodę i elastyczność w wyrażaniu swoich pragnień i uczuć
 • zwiększyć możliwość radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i bardziej skutecznie działać
 • zwiększyć zdolność do przeżywania satysfakcji i radości życia

 

Warsztat antystresowy

Celem warsztatu jest:

 • diagnoza stresu osobistego i sposobów radzenia sobie z napięciem stresowym
 • zdobycie praktycznych umiejętności zarządzania stresem i minimalizacji skutków stresu
 • zwiększenie odporności na stres

Warsztat asertywności

Przeznaczony jest dla osób dorosłych, które chciałyby pogłębić swoje umiejętności asertywnego wyrażania siebie w relacjach z innymi, układać je w sposób niosący więcej zadowolenia i stysfakcji oraz są gotowe podjąć próbę ćwiczenia tych zachowań asertywnych w bezpiecznej grupie.

 

W programie treningu:

 • granice psychologiczne człowieka
 • prawa asertywne
 • wyrażanie własnych uczuć i potrzeb
 • obrona własnych praw w sytuacjach społecznych
 • reagowanie na krytykę

 

Uczestnicy treningu maja szansę na wzmocnienie pewności siebie, obniżenie poczucia lęku w sytuacjach wymagających stawiania granic, wzięcia odpowiedzialności za to, jak układają się ich relacje z innymi oraz zwiększenie poczucia kontroli  nad swoim życiem.

 

 

Warsztaty tematyczne

Oferta jest uzależniona od zapotrzebowania naszych klientów. Przykładowe tematy to: „Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców”,  „Trening umiejętności interpersonalnych”, „Trening asertywności”, „Jak sobie radzić ze stresem i wypaleniem zawodowym” it