IWONA GISZCZAK-KOCZBERSKA kom.602 730 215

Psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Psychoterapii PTP , superwizor aplikant PTP z 30-letnim stażem zawodowym. Współzałożycielka CPPIP.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując kolejno: na Oddziale Psychiatrycznym dla osób dorosłych,   na Oddziale Nerwic , w Ośrodku Psychoterapeutycznym przy PSZOZ w Lublinie. Swoje umiejętności z zakresu psychoterapii indywidualnej i grupowej  doskonaliła w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, Europejskim Instytucie Psychodramy w Krakowie,  Instytucie Ericksonowskim w Łodzi.  Ponadto odbyła wiele szkoleń z zakresu pracy z ciałem, , terapii par  i dzieci. Przez kilka lat prowadziła zajęcia z psychoterapii i superwizji dla studentów psychologii  i pracowników socjalnych na UMCS oraz w Kolegium  Służb Społecznych w Lublinie.  W swojej pracy psychoterapeutycznej  i superwizyjnej  opiera się głównie na  koncepcji  psychodynamicznej .

Od ponad 20 lat prowadzi psychoterapię indywidualną, grupy terapeutyczne ,terapię par oraz warsztaty pracy z ciałem (oparte na koncepcji Gestalt i Bioenergetyce A. Lowena)

Pomaga:

  • osobom przeżywającym  kryzysy życiowe, małżeńskie, rodzinne, zawodowe
  • osobom z zaburzeniami nerwicowymi, osobowości, objawami depresji, lękiem
  • osobom z objawami psychosomatycznymi
  • parom w kryzysie
  • rodzicom w problemach wychowawczych

 

JACEK SZAST kom.794 400 019

Ukończył psychologię na UMCS w Lublinie ze specjalizacj kliniczną. Ma ponad 20 lat doświadczenia w pracy psychoterapeutycznej. Współzałożyciel CPPIP. W latach 90- tych był kierownikiem Ośrodka Higieny Psychicznej przy PSZOZ w Lublinie.  Przez wszystkie lata pracy zawodowej wzbogaca swoją wiedzę w zakresie diagnozy i różnych koncepcji pracy terapeutycznej i uczestnicząc w wielu warsztatach i szkoleniach. Uczył się m.in w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, w Instytucie Ericksonowskim w Łodzi, ukończył kurs terapii Hellingerowskiej dotyczący ustawień rodzinnych i organizacyjnych. W swojej praktyce terapeutycznej korzysta z różnych koncepcji teoretycznych m in. Gestalt, ustawień systemowych wg. B.Hellingera, bioenergetyki A.Lowena. Jeżeli chodzi o diagnozę kliniczną  to najbliższa jest mu koncepcja psychodynamiczna. Jeżeli chodzi zaś o koncepcję pracy z człowiekiem nad jego problemami to w ostatnich latach najbliższa jest mu koncepcja pracy w nurcie psychologii humanistycznej i poznawczej. Pracuje z osobami dorosłymi, prowadzi terapię indywidualną , grupy terapeutyczne i weekendowe warsztaty tematyczne.

 

JANUSZ KOCZBERSKI tel. 81 533 22 44 od pon. do piątku w godz. 8.30-9.00

Psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień z ponad 30 – letnim doświadczeniem zawodowym. Przez wiele lat pracował jako terapeuta w Ośrodku Higieny Psychicznej przy PSZOZ w Lublinie. Był współzałożycielem i wieloletnim terapeutą placówek MONAR-u na Lubelszczyźnie. Pracował na oddziale detoksykacyjnym w PS ZOZ w Lublinie. Pomagał organizować i szkolił kadrę dla Stowarzyszenia Pomocy Uzależnionym AGAPE. Prowadził zajęcia na temat terapii uzależnień w lubelskich uczelniach. Był  współzałożycielem i  dyrektorem do spraw lecznictwa w NZOZ Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych Młodzieżowym Ośrodku Terapii i Readaptacji „Powrót z U” w Cholewiance k/ Kazimierza Dolnego. Prowadzi szkolenia i superwizje dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych oraz dla pracowników socjalnych. Prowadzi też spotkania edukacyjne z zakresu uzależnień dla rodziców młodzieży szkolnej. Specjalizuje się w terapii szeroko rozumianych uzależnień – zarówno chemicznych jak i popędowych. Pracuje z uzależnionymi i/lub ich rodzinami.

 

 

ELŻBIETA KIFNER

Psychiatra, psychoterapeuta

 

 

 

 

 

 

 

MAŁGORZATA MARCINKOWSKA kom.693 824 102

Psychoterapeuta. Posiada Certyfikat  Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii  Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia INTRA uprawnionego do całościowego szkolenia  psychoterapeutów w podejściu doświadczeniowym (nr 17/T/2016). Ukończyła studia pedagogiczne na UMCS, następnie studia podyplomowe w zakresie profesjonalnego rozwoju nauczycieli o specjalności -  Działania psychokorekcyjne. Ukończyła 4 – letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Korzysta z superwizji swojej pracy w Ośrodku INTRA w Warszawie. Pracuje w podejściu humanistycznym  zorientowanym na proces doświadczenia, łączącym w sobie terapię doświadczeniową skoncentrowaną na emocjach, podejście  gestaltowskie  i egzystencjalne C.Rogersa, L .S. Greenberga i Yaloma. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych  i młodzieży z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości,  objawami depresji, dolegliwościami psychosomatycznymi. Pomaga w kryzysach interpersonalnych (małżeńskich, rodzinnych, rówieśniczych).

 

 

WIESŁAW KRUPA

Psycholog, neurofizjolog ( EEG), mgr prawa kanonicznego.

W CPPIP zajmuje się:

  • diagnozą osobowości i funkcji poznawczych młodzieży i dorosłych
  • pomocą psychologiczno-kanoniczna w sprawach małżeńskich ( w kontekście nieważności małżeństwa)