Emanuel Janoszczyk

tel: 695 883 488

Emanuel Janoszczyk – socjolog, pedagog, psychoterapeuta uzależnień. Od 20 lat zajmuje się szeroko rozumianym wsparciem,psychoterapią uzależnień, indywidualną i grupową. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako konsultant rodzinny, terapeuta uzależnień w kilku stacjonarnych ośrodkach terapeutycznych.
Współtworzył program terapeutyczny w ośrodku readaptacyjnym dla dzieci i młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych. Kierował Ośrodkiem Socjoterapeutycznym dla Młodzieży Uzależnionej od Środków Psychoaktywnych Jako specjalista terapii uzależnień pracował z osobami dorosłymi w Ośrodku Stowarzyszenia MONAR.
Zajmuje się szeroko rozumianą profilaktyką prowadząc wykłady, warsztaty, szkolenia dla nauczycieli, rodziców, młodzieży.
Pracuje z osobami dorosłymi doświadczającymi kryzysów, trudności w relacjach wynikających z uzależnienia chemicznego lub popędowego. Wsparciem obejmuje również młodych ludzi szkodliwie używających substancji psychoaktywnych i nadmiernie korzystających z szeroko rozumianej technologii.
Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Emanuel Janoszczyk

tel: 695 883 488

Emanuel Janoszczyk – socjolog, pedagog, psychoterapeuta uzależnień. Od 20 lat zajmuje się szeroko rozumianym wsparciem,psychoterapią uzależnień, indywidualną i grupową. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako konsultant rodzinny, terapeuta uzależnień w kilku stacjonarnych ośrodkach terapeutycznych.
Współtworzył program terapeutyczny w ośrodku readaptacyjnym dla dzieci i młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych. Kierował Ośrodkiem Socjoterapeutycznym dla Młodzieży Uzależnionej od Środków Psychoaktywnych Jako specjalista terapii uzależnień pracował z osobami dorosłymi w Ośrodku Stowarzyszenia MONAR.
Zajmuje się szeroko rozumianą profilaktyką prowadząc wykłady, warsztaty, szkolenia dla nauczycieli, rodziców, młodzieży.
Pracuje z osobami dorosłymi doświadczającymi kryzysów, trudności w relacjach wynikających z uzależnienia chemicznego lub popędowego. Wsparciem obejmuje również młodych ludzi szkodliwie używających substancji psychoaktywnych i nadmiernie korzystających z szeroko rozumianej technologii.
Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.