Monika Żaba

tel: 787 842 096

Mgr psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji absolwentka CARE BROK sp. zo.o. Szkoła Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień, absolwentka Ośrodek Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego S.C. we Wrocławiu, socjoterapeuta.

Dotychczas pracowała w placówkach oświatowych różnego stopnia, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, Fundacji PRAESTERNO przy Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej, Uniwersytecie Wrocławskim w punkcie konsultacyjnym, brała udział jako prowadząca w realizacji Programu Profilaktyki Młodzieży „Śnieżna Kula” organizator „PROM” Łódź.

Pracuje z osobami w kryzysach, z osobami z problemem uzależnienia, osobami żyjącymi w rodzinie z problemem uzależnienia, młodzieżą i młodymi dorosłymi z trudnościami okresu dorastania i adolescencji, rodzicami z trudnościami wychowawczymi.

Uczestniczyła w wielu szkoleniach, konferencjach, seminariach dotyczących pracy z młodzieżą, rodziną i opiekunem nastolatka, funkcjonowania młodych dorosłych, zagrożeń wieku adolescencji, pomoc osobom z problemem uzależnienia oraz ich bliskich, problematyki przemocy. Swoją pracę systematycznię poddaje superwizji.

Monika Żaba

tel: 787 842 096

Mgr psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji absolwentka CARE BROK sp. zo.o. Szkoła Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień, absolwentka Ośrodek Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego S.C. we Wrocławiu, socjoterapeuta.

Dotychczas pracowała w placówkach oświatowych różnego stopnia, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, Fundacji PRAESTERNO przy Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej, Uniwersytecie Wrocławskim w punkcie konsultacyjnym, brała udział jako prowadząca w realizacji Programu Profilaktyki Młodzieży „Śnieżna Kula” organizator „PROM” Łódź.

Pracuje z osobami w kryzysach, z osobami z problemem uzależnienia, osobami żyjącymi w rodzinie z problemem uzależnienia, młodzieżą i młodymi dorosłymi z trudnościami okresu dorastania i adolescencji, rodzicami z trudnościami wychowawczymi.

Uczestniczyła w wielu szkoleniach, konferencjach, seminariach dotyczących pracy z młodzieżą, rodziną i opiekunem nastolatka, funkcjonowania młodych dorosłych, zagrożeń wieku adolescencji, pomoc osobom z problemem uzależnienia oraz ich bliskich, problematyki przemocy. Swoją pracę systematycznię poddaje superwizji.