Psychoterapia CPPIP

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia krótkoterminowa – cykl ok. 20 spotkań skoncentrowanych na rozwiązaniu konkretnych problemów osobistych,

Psychoterapia długoterminowa – trwająca co najmniej rok praca z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń nerwicowych, osobowości, depresji, lęku, zaburzeń psychosomatycznych, ukierunkowana na głębsze poznanie siebie poprzez zrozumienie przyczyn swoich trudności i rozpoznanie nawykowych niekorzystnych mechanizmów radzenia sobie z problemami emocjonalnymi i życiowymi.

Celem psychoterapii jest zwiększenie satysfakcji z życia poprzez zmianę funkcjonowania oraz przejęcie kontroli nad własnym życiem.

Psychoterapia grupowa

Grupa terapeutyczna przeznaczona jest dla osób które:

 • mają problem w relacjach interpersonalnych
 • nie potrafią wyrażać swoich potrzeb i uczuć
 • trudno im wyznaczać granice w kontaktach z innymi
 • odczuwają brak wiary w siebie
 • pragną poznać siebie i zmienić swój styl funkcjonowania

Założeniem psychoterapii grupowej jest przekonanie , że problemy psychologiczne mają swe źródło w relacjach z ludźmi i się w tych relacjach ujawniają.Dlatego indywidualne trudności są widoczne i przeżywane także w grupie terapeutycznej, w relacjach z uczestnikami grupy, z terapeutą.

Grupa terapeutyczna stwarza więc warunki do:

 • uświadomienia sobie własnych wzorców tworzenia relacji z ludźmi – czyli jak Twoja historia osobista odzwierciedla sie w ważnych dla ciebie relacjach
 • poznawania nawykowych sposobów myślenia, przeżywania, zachowania
 • uswiadomienia sobie konsekwencji swojego funkcjonowania
 • ćwiczenia nowych, bardziej skutecznych sposobów
 • budowania relacji, rozwiazywania konfliktów itd
 • zwiększania obszaru wolności w relacjach poprzez większą świadomość swojego wpływu

a także daje szansę na:

 • spotkanie ludzi którzy udzielą ci wsparcia
  lepsze poznanie swoich mocnych stron
 • wzrost poczucia własnej wartości

Psychoterapia małżeńska i par

Psychoterapia małżeńska i par – praca z osobami przeżywającymi trudności w związku; celem spotkań jest diagnoza przyczyn trudności i praca nad poprawieniem jakości relacji poprzez lepsze zrozumienie siebie i swojego partnera a także na czym opiera się dobry związek.

Psychoterapia rodzin

Praca terapeutyczna koncentruje się na diagnozie problemów utrudniających funkcjonowanie całej rodziny lub poszczególnych jej członków oraz na zmianie destrukcyjnych wzorców funkcjonowania.

Zmiany mogą dotyczyć:

 • Sposobu komunikacji
 • Zasad obowiązujących w rodzinie
 • Pełnienia ról w rodzinie
 • Granic miedzy poszczególnymi członkami rodziny
 • Kontaktów z rodzinami pochodzenia
 • Celów i sposobów wychowania dzieci
 • Sposobów rozwiązywania konfliktów itd.

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Diagnoza przyczyn problemów (rozwojowych, emocjonalnych, w zachowaniu, w relacjach) dzieci i młodzieży, pomoc w ich rozwiązywaniu i przekraczaniu.

Psychoterapia uzależnień młodzieży i osób dorosłych.

Celem pracy terapeutycznej jest:

 • diagnoza i przepracowanie mechanizmów uzależnienia,
 • diagnoza psychologicznych i społecznych przyczyn uzależnienia
 • opanowanie umiejętności trzeźwego i satysfakcjonującego funkcjonowania.