Terapeuci CPPIP

Iwona Giszczak-Koczberska

tel: 602 730 215

Psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Psychoterapii PTP , superwizor aplikant PTP z 30-letnim stażem zawodowym. Współzałożycielka CPPIP.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując kolejno: na Oddziale Psychiatrycznym dla osób dorosłych, na Oddziale Nerwic , w Ośrodku Psychoterapeutycznym przy PSZOZ w Lublinie. Swoje umiejętności z zakresu psychoterapii indywidualnej i grupowej doskonaliła w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, Europejskim Instytucie Psychodramy w Krakowie, Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Ponadto odbyła wiele szkoleń z zakresu pracy z ciałem, , terapii par i dzieci. Przez kilka lat prowadziła zajęcia z psychoterapii i superwizji dla studentów psychologii i pracowników socjalnych na UMCS oraz w Kolegium Służb Społecznych w Lublinie. W swojej pracy psychoterapeutycznej i superwizyjnej opiera się głównie na koncepcji psychodynamicznej .

Od ponad 20 lat prowadzi psychoterapię indywidualną, grupy terapeutyczne ,terapię par oraz warsztaty pracy z ciałem (oparte na koncepcji Gestalt i Bioenergetyce A. Lowena)

Pomaga:

 • osobom przeżywającym kryzysy życiowe, małżeńskie, rodzinne, zawodowe
 • osobom z zaburzeniami nerwicowymi, osobowości,
 • objawami depresji, lękiem
 • osobom z objawami psychosomatycznymi
 • parom w kryzysie
 • rodzicom w problemach wychowawczych

Psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Psychoterapii PTP , superwizor aplikant PTP z 30-letnim stażem zawodowym. Współzałożycielka CPPIP.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując kolejno: na Oddziale Psychiatrycznym dla osób dorosłych, na Oddziale Nerwic , w Ośrodku Psychoterapeutycznym przy PSZOZ w Lublinie. Swoje umiejętności z zakresu psychoterapii indywidualnej i grupowej doskonaliła w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, Europejskim Instytucie Psychodramy w Krakowie, Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Ponadto odbyła wiele szkoleń z zakresu pracy z ciałem, , terapii par i dzieci. Przez kilka lat prowadziła zajęcia z psychoterapii i superwizji dla studentów psychologii i pracowników socjalnych na UMCS oraz w Kolegium Służb Społecznych w Lublinie. W swojej pracy psychoterapeutycznej i superwizyjnej opiera się głównie na koncepcji psychodynamicznej .

Od ponad 20 lat prowadzi psychoterapię indywidualną, grupy terapeutyczne ,terapię par oraz warsztaty pracy z ciałem (oparte na koncepcji Gestalt i Bioenergetyce A. Lowena)

Pomaga:

 • osobom przeżywającym kryzysy życiowe, małżeńskie, rodzinne, zawodowe
 • osobom z zaburzeniami nerwicowymi, osobowości,
 • objawami depresji, lękiem
 • osobom z objawami psychosomatycznymi
 • parom w kryzysie
 • rodzicom w problemach wychowawczych

Janusz Koczberski

tel: 81 53 322 44

Psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień z ponad 30 – letnim doświadczeniem zawodowym. Przez wiele lat pracował jako terapeuta w Ośrodku Higieny Psychicznej przy PSZOZ w Lublinie.

Był współzałożycielem i wieloletnim terapeutą placówek MONAR-u na Lubelszczyźnie. Pracował na oddziale detoksykacyjnym w PS ZOZ w Lublinie.

Pomagał organizować i szkolił kadrę dla Stowarzyszenia Pomocy Uzależnionym AGAPE. Prowadził zajęcia na temat terapii uzależnień w lubelskich uczelniach.

Był współzałożycielem i dyrektorem do spraw lecznictwa w NZOZ Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych Młodzieżowym Ośrodku Terapii i Readaptacji „Powrót z U” w Cholewiance k/ Kazimierza Dolnego. Prowadzi szkolenia i superwizje dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych oraz dla pracowników socjalnych.

Prowadzi też spotkania edukacyjne z zakresu uzależnień dla rodziców młodzieży szkolnej. Specjalizuje się w terapii szeroko rozumianych uzależnień – zarówno chemicznych jak i popędowych. Pracuje z uzależnionymi i/lub ich rodzinami.

Psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień z ponad 30 – letnim doświadczeniem zawodowym. Przez wiele lat pracował jako terapeuta w Ośrodku Higieny Psychicznej przy PSZOZ w Lublinie.

Był współzałożycielem i wieloletnim terapeutą placówek MONAR-u na Lubelszczyźnie. Pracował na oddziale detoksykacyjnym w PS ZOZ w Lublinie.

Pomagał organizować i szkolił kadrę dla Stowarzyszenia Pomocy Uzależnionym AGAPE. Prowadził zajęcia na temat terapii uzależnień w lubelskich uczelniach.

Był współzałożycielem i dyrektorem do spraw lecznictwa w NZOZ Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych Młodzieżowym Ośrodku Terapii i Readaptacji „Powrót z U” w Cholewiance k/ Kazimierza Dolnego. Prowadzi szkolenia i superwizje dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych oraz dla pracowników socjalnych.

Prowadzi też spotkania edukacyjne z zakresu uzależnień dla rodziców młodzieży szkolnej. Specjalizuje się w terapii szeroko rozumianych uzależnień – zarówno chemicznych jak i popędowych. Pracuje z uzależnionymi i/lub ich rodzinami.

Jacek Szast

tel: 794 400 019

Ukończył psychologię na UMCS w Lublinie ze specjalizacj kliniczną. Ma ponad 20 lat doświadczenia w pracy psychoterapeutycznej. Współzałożyciel CPPIP.

W latach 90- tych był kierownikiem Ośrodka Higieny Psychicznej przy PSZOZ w Lublinie. Przez wszystkie lata pracy zawodowej wzbogaca swoją wiedzę w zakresie diagnozy i różnych koncepcji pracy terapeutycznej i uczestnicząc w wielu warsztatach i szkoleniach. Uczył się m.in w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, w Instytucie Ericksonowskim w Łodzi, ukończył kurs terapii Hellingerowskiej dotyczący ustawień rodzinnych i organizacyjnych.

W swojej praktyce terapeutycznej korzysta z różnych koncepcji teoretycznych m in. Gestalt, ustawień systemowych wg. B.Hellingera, bioenergetyki A.Lowena. Jeżeli chodzi o diagnozę kliniczną to najbliższa jest mu koncepcja psychodynamiczna. Jeżeli chodzi zaś o koncepcję pracy z człowiekiem nad jego problemami to w ostatnich latach najbliższa jest mu koncepcja pracy w nurcie psychologii humanistycznej i poznawczej.

Pracuje z osobami dorosłymi, prowadzi terapię indywidualną , grupy terapeutyczne i weekendowe warsztaty tematyczne.

Ukończył psychologię na UMCS w Lublinie ze specjalizacj kliniczną. Ma ponad 20 lat doświadczenia w pracy psychoterapeutycznej. Współzałożyciel CPPIP.

W latach 90- tych był kierownikiem Ośrodka Higieny Psychicznej przy PSZOZ w Lublinie. Przez wszystkie lata pracy zawodowej wzbogaca swoją wiedzę w zakresie diagnozy i różnych koncepcji pracy terapeutycznej i uczestnicząc w wielu warsztatach i szkoleniach. Uczył się m.in w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, w Instytucie Ericksonowskim w Łodzi, ukończył kurs terapii Hellingerowskiej dotyczący ustawień rodzinnych i organizacyjnych.

W swojej praktyce terapeutycznej korzysta z różnych koncepcji teoretycznych m in. Gestalt, ustawień systemowych wg. B.Hellingera, bioenergetyki A.Lowena. Jeżeli chodzi o diagnozę kliniczną to najbliższa jest mu koncepcja psychodynamiczna. Jeżeli chodzi zaś o koncepcję pracy z człowiekiem nad jego problemami to w ostatnich latach najbliższa jest mu koncepcja pracy w nurcie psychologii humanistycznej i poznawczej.

Pracuje z osobami dorosłymi, prowadzi terapię indywidualną , grupy terapeutyczne i weekendowe warsztaty tematyczne.

Emanuel Janoszczyk

tel: 695 883 488

Emanuel Janoszczyk – socjolog, pedagog, psychoterapeuta uzależnień. Od 20 lat zajmuje się szeroko rozumianym wsparciem,psychoterapią uzależnień, indywidualną i grupową. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako konsultant rodzinny, terapeuta uzależnień w kilku stacjonarnych ośrodkach terapeutycznych.
Współtworzył program terapeutyczny w ośrodku readaptacyjnym dla dzieci i młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych. Kierował Ośrodkiem Socjoterapeutycznym dla Młodzieży Uzależnionej od Środków Psychoaktywnych Jako specjalista terapii uzależnień pracował z osobami dorosłymi w Ośrodku Stowarzyszenia MONAR.
Zajmuje się szeroko rozumianą profilaktyką prowadząc wykłady, warsztaty, szkolenia dla nauczycieli, rodziców, młodzieży.
Pracuje z osobami dorosłymi doświadczającymi kryzysów, trudności w relacjach wynikających z uzależnienia chemicznego lub popędowego. Wsparciem obejmuje również młodych ludzi szkodliwie używających substancji psychoaktywnych i nadmiernie korzystających z szeroko rozumianej technologii.
Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Emanuel Janoszczyk

tel: 695 883 488

Emanuel Janoszczyk – socjolog, pedagog, psychoterapeuta uzależnień. Od 20 lat zajmuje się szeroko rozumianym wsparciem,psychoterapią uzależnień, indywidualną i grupową. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako konsultant rodzinny, terapeuta uzależnień w kilku stacjonarnych ośrodkach terapeutycznych.
Współtworzył program terapeutyczny w ośrodku readaptacyjnym dla dzieci i młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych. Kierował Ośrodkiem Socjoterapeutycznym dla Młodzieży Uzależnionej od Środków Psychoaktywnych Jako specjalista terapii uzależnień pracował z osobami dorosłymi w Ośrodku Stowarzyszenia MONAR.
Zajmuje się szeroko rozumianą profilaktyką prowadząc wykłady, warsztaty, szkolenia dla nauczycieli, rodziców, młodzieży.
Pracuje z osobami dorosłymi doświadczającymi kryzysów, trudności w relacjach wynikających z uzależnienia chemicznego lub popędowego. Wsparciem obejmuje również młodych ludzi szkodliwie używających substancji psychoaktywnych i nadmiernie korzystających z szeroko rozumianej technologii.
Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Monika Żaba – Kobus

tel: 787 842 096

Mgr psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji absolwentka CARE BROK sp. zo.o. Szkoła Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień, absolwentka Ośrodek Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego S.C. we Wrocławiu, socjoterapeuta.

 

Dotychczas pracowała w placówkach oświatowych różnego stopnia, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, Fundacji PRAESTERNO przy Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej, Uniwersytecie Wrocławskim w punkcie konsultacyjnym, brała udział jako prowadząca w realizacji Programu Profilaktyki Młodzieży „Śnieżna Kula” organizator „PROM” Łódź.

Pracuje z osobami w kryzysach, z osobami z problemem uzależnienia, osobami żyjącymi w rodzinie z problemem uzależnienia, młodzieżą i młodymi dorosłymi z trudnościami okresu dorastania i adolescencji, rodzicami z trudnościami wychowawczymi.

Uczestniczyła w wielu szkoleniach, konferencjach, seminariach dotyczących pracy z młodzieżą, rodziną i opiekunem nastolatka, funkcjonowania młodych dorosłych, zagrożeń wieku adolescencji, pomoc osobom z problemem uzależnienia oraz ich bliskich, problematyki przemocy. Swoją pracę systematycznię poddaje superwizji.

Monika Żaba – Kobus

tel: 787 842 096

Mgr psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji absolwentka CARE BROK sp. zo.o. Szkoła Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień, absolwentka Ośrodek Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego S.C. we Wrocławiu, socjoterapeuta.

 

Dotychczas pracowała w placówkach oświatowych różnego stopnia, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, Fundacji PRAESTERNO przy Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej, Uniwersytecie Wrocławskim w punkcie konsultacyjnym, brała udział jako prowadząca w realizacji Programu Profilaktyki Młodzieży „Śnieżna Kula” organizator „PROM” Łódź.

Pracuje z osobami w kryzysach, z osobami z problemem uzależnienia, osobami żyjącymi w rodzinie z problemem uzależnienia, młodzieżą i młodymi dorosłymi z trudnościami okresu dorastania i adolescencji, rodzicami z trudnościami wychowawczymi.

Uczestniczyła w wielu szkoleniach, konferencjach, seminariach dotyczących pracy z młodzieżą, rodziną i opiekunem nastolatka, funkcjonowania młodych dorosłych, zagrożeń wieku adolescencji, pomoc osobom z problemem uzależnienia oraz ich bliskich, problematyki przemocy. Swoją pracę systematycznię poddaje superwizji.

Wiesław Krupa

tel: 509 919 207

Psycholog, neurofizjolog ( EEG), mgr prawa kanonicznego.

W CPPIP zajmuje się:

 • diagnozą osobowości i funkcji poznawczych młodzieży i dorosłych
 • pomocą psychologiczno-kanoniczna w sprawach małżeńskich ( w kontekście nieważności małżeństwa) tel: 509 919 207

Elżbieta Kifner

tel: 505 017 715

Psychiatra, psychoterapeuta