CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII jest miejscem, w którym zespół doświadczonych specjalistów oferuje konkretną pomoc:

  • w przezwyciężaniu kryzysów życiowych, małżeńskich, rodzinnych i zawodowych
  • w trudnościach w relacjach z osobami bliskimi
  • w trudnościach w nawiązaniu i utrzymaniu relacji partnerskich
  • w problemach wynikających z niskiej samooceny i braku pewności siebie
  • w zaburzeniach nerwicowych, stanach lękowych i depresyjnych
  • w problemach związanych z uzależnieniami i współuzależnieniem
  • w leczeniu zaburzeń odżywiania
  • w problemach psychoseksualnych
  • w chorobach psychosomatycznych
  • w radzeniu sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

Pomagamy rodzinom, osobom dorosłym, młodzieży, dzieciom -wszystkim tym, którzy chcą przezwyciężyć swoje trudności i żyć w sposób bardziej świadomy twórczy, satysfakcjonujący.