Warsztaty i treningi

Terapeutyczny Warsztat Pracy z Ciałem

Funkcjonowanie naszego ciała odzwierciedla nasz stan psychiczny.

Napięcia i blokady w ciele są odbiciem naszych konfliktów wewnętrznych, urazów i zahamowań pochodzących zwykle z naszego dzieciństwa.

Sztywne, napięte ciało jest źródłem cierpienia.

Napięcia w ciele ograniczają możliwość odczuwania potrzeb i wyrażania emocji, uniemożliwiają swobodne poruszanie się, wpływają na nasze myślenie i odbiór świata.

Praca z ciałem jest skuteczną metodą docierania do przyczyn istniejących napięć, , uwalniania zablokowanej energii i wyrażania stłumionych uczuć i pragnień.

Analiza wypartych konfliktów, uwolnienie stłumionych uczuć, zredukowanie chronicznych napięć mięśniowych ma na celu zwiększenie zdolności do przezywania przyjemności, radości i satysfakcji.

Celem pracy z ciałem jest przywrócenie zdrowia, swobody, witalności, radości.

Warsztat oparty jest na bioenergetycznej koncepcji pracy z ciałem A. Lowena i terapii Gestalt.

Warsztat przeznaczony jest dla Ciebie, jeśli czujesz się napięty i zablokowany, trudno Ci podążać za swoimi pragnieniami, cieszyć życiem, seksem itd. a chcesz:

  • rozpoznać przyczyny napięć i zahamowań, które blokują Twoją energię życiową, utrudniają realizację potrzeb,
  • podejmowanie decyzji, realizacje celów
  • zwiększyć swobodę i elastyczność w wyrażaniu swoich pragnień i uczuć
  • zwiększyć możliwość radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i bardziej skutecznie działać
  • zwiększyć zdolność do przeżywania satysfakcji i radości życia

Warsztat antystresowy

Celem warsztatu jest:

diagnoza stresu osobistego i sposobów radzenia sobie z napięciem stresowym
zdobycie praktycznych umiejętności zarządzania stresem i minimalizacji skutków stresu
zwiększenie odporności na stres
Warsztat asertywności
Przeznaczony jest dla osób dorosłych, które chciałyby pogłębić swoje umiejętności asertywnego wyrażania siebie w relacjach z innymi, układać je w sposób niosący więcej zadowolenia i stysfakcji oraz są gotowe podjąć próbę ćwiczenia tych zachowań asertywnych w bezpiecznej grupie.

W programie treningu:

  • granice psychologiczne człowieka
  • prawa asertywne
  • wyrażanie własnych uczuć i potrzeb
  • obrona własnych praw w sytuacjach społecznych
  • reagowanie na krytykę

Uczestnicy treningu maja szansę na wzmocnienie pewności siebie, obniżenie poczucia lęku w sytuacjach wymagających stawiania granic, wzięcia odpowiedzialności za to, jak układają się ich relacje z innymi oraz zwiększenie poczucia kontroli nad swoim życiem.

Warsztaty tematyczne

Oferta jest uzależniona od zapotrzebowania naszych klientów. Przykładowe tematy to: „Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców”, „Trening umiejętności interpersonalnych”, „Trening asertywności”, „Jak sobie radzić ze stresem i wypaleniem zawodowym” itp.