Janusz Koczberski

tel: 81 53 322 44

Od 9 marca jestem niedostępny – URLOP

Psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień z ponad 30 – letnim doświadczeniem zawodowym. Przez wiele lat pracował jako terapeuta w Ośrodku Higieny Psychicznej przy PSZOZ w Lublinie.

Był współzałożycielem i wieloletnim terapeutą placówek MONAR-u na Lubelszczyźnie. Pracował na oddziale detoksykacyjnym w PS ZOZ w Lublinie.

Pomagał organizować i szkolił kadrę dla Stowarzyszenia Pomocy Uzależnionym AGAPE. Prowadził zajęcia na temat terapii uzależnień w lubelskich uczelniach.

Był współzałożycielem i dyrektorem do spraw lecznictwa w NZOZ Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych Młodzieżowym Ośrodku Terapii i Readaptacji „Powrót z U” w Cholewiance k/ Kazimierza Dolnego. Prowadzi szkolenia i superwizje dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych oraz dla pracowników socjalnych.

Prowadzi też spotkania edukacyjne z zakresu uzależnień dla rodziców młodzieży szkolnej. Specjalizuje się w terapii szeroko rozumianych uzależnień – zarówno chemicznych jak i popędowych. Pracuje z uzależnionymi i/lub ich rodzinami.

Janusz Koczberski

tel: 81 53 322 44

Psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień z ponad 30 – letnim doświadczeniem zawodowym. Przez wiele lat pracował jako terapeuta w Ośrodku Higieny Psychicznej przy PSZOZ w Lublinie.

Był współzałożycielem i wieloletnim terapeutą placówek MONAR-u na Lubelszczyźnie. Pracował na oddziale detoksykacyjnym w PS ZOZ w Lublinie.

Pomagał organizować i szkolił kadrę dla Stowarzyszenia Pomocy Uzależnionym AGAPE. Prowadził zajęcia na temat terapii uzależnień w lubelskich uczelniach.

Był współzałożycielem i dyrektorem do spraw lecznictwa w NZOZ Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych Młodzieżowym Ośrodku Terapii i Readaptacji „Powrót z U” w Cholewiance k/ Kazimierza Dolnego. Prowadzi szkolenia i superwizje dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych oraz dla pracowników socjalnych.

Prowadzi też spotkania edukacyjne z zakresu uzależnień dla rodziców młodzieży szkolnej. Specjalizuje się w terapii szeroko rozumianych uzależnień – zarówno chemicznych jak i popędowych. Pracuje z uzależnionymi i/lub ich rodzinami.